آخرش روزى رسيد كه تو برى و تا ابد تنها بمونم

تلگرام تارگت موزیک