آخه یدونه از تو بیشتر ندارم رو تو حساسم

تلگرام تارگت موزیک