با تو خشگل تر شده از دنیا تصویرِ دلم

تلگرام تارگت موزیک