با من باش که بی تو نفسی نیست تو دنیات شبیه من کسی نیست

تلگرام تارگت موزیک