بعد رفتنت ببین چقدر شکستم حتی تو شهر خودم چقدر غریبم

تلگرام تارگت موزیک