بهم زنگ بزن نمیبره خوابم من یه قایق تنها رو آبم

تلگرام تارگت موزیک