به جون تو که نباشی میخوام این دنیا نباشه

تلگرام تارگت موزیک