به دلت نه دیگه بد نمیدم به چیزای منفی قد نمیدم

تلگرام تارگت موزیک