به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد

تلگرام تارگت موزیک