بگو تورو میشه واسه همیشه داشته باشم میشه باز برم قربونتون

تلگرام تارگت موزیک