بیزارم از اینکه تو نباشی جلوم تو چشمام از همه چی خستم

تلگرام تارگت موزیک