بی تو به گل نشسته قایقم ببین هنوزم عاشقم نرو گل شقایقم نرو

تلگرام تارگت موزیک