تو اگه بگی برو چشم میرم ولی اینو بدون بی تو میمیرم