دلو از جا میکنی زُل می زنی توی چشام

تلگرام تارگت موزیک