دورم از غرورم چیزی نمونده به جز این دل داغونم

تلگرام تارگت موزیک