زندگيمو پاى تو دادمو حالا چه راحت از چشم تو افتادمو

تلگرام تارگت موزیک