شدی یه عکس قدیمی تو خاطره هام بعد تو با کی

تلگرام تارگت موزیک