فقط یه عکسه اونی که تو آینه اس من نیستم

تلگرام تارگت موزیک