دانلود آهنگ فکر منم باش نشو خام حرفاش نشکن دلم رو راه بیا یکم باش