مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم

تلگرام تارگت موزیک