من بلدت بودم سر عشق تو سوختم رفت تو چشای خودم دودم

تلگرام تارگت موزیک