مگه میشه تورو یادم بره این ادم گره به چشمات زده

تلگرام تارگت موزیک