دانلود آهنگ همه خوبی ها رو با هم داری فقط بودن منو تو کم داری بگو که دوستم داری