گفتی بمون با اینکه میدونم واسه یکیمون دگه جایی نیست

تلگرام تارگت موزیک